Ohlédnutí za workcampovou sezónou 2018

Workcampová sezóna 2018 je už minulostí a my s nadšením vyhlížíme sezónu novou. I tak se ještě na na chvíli se zastavíme a podíváme se na to, kam jsme vyslali naše dobrovolníky, jak se jim líbilo a co na svých workcampech zažili.  

Díky našemu programu Trochujinak měli dobrovolníci možnost vyjet na jeden až dva týdny do zahraničí, kde se v mezinárodním týmu dobrovolníků podíleli na veřejně prospěšné činnosti. V loňském roce jsme vyslali dobrovolníky především do Evropy, oblíbenou destinací bylo Španělsko nebo Německo a tématika se často týkala životního prostředí či ekologie. V programu byl kromě dobrovolnické činnosti dostatek času i na další aktivity, různé výlety či sport. A jak říká naše dobrovolnice Eva: „Co může být lepšího než objevování cizí země, je objevování a pomoc v cizí zemi.“ Přečtěte si příběhy našich dvou dobrovolnic a jednoho dobrovolníka, zavzpomínejte nebo naopak načerpejte inspiraci a vyjeďte v roce 2019 taky na workcamp!

Continue reading "Ohlédnutí za workcampovou sezónou 2018"